SPITALIZARE

Spitalul CARDIOTIM din luna august 2016 este în contract cu
Casa Judeţeană de Asigurari de Sănătate Timiş pentru internări în regim spitalizare continuă.

Din luna aprilie 2018 suntem în contract cu CJAS Timiș pentru regim de spitalizare de zi și spitalizare continuă pentru cazurile de chirurgie cardiovasculară.

Criteriile de internare în spital sunt în conformitate cu cereinţele normelor metodologice de aplicare a Contractului Cadru:

Pachetul de servicii medicale de bază

Serviciile spitaliceşti sunt de tip preventiv, curativ, de recuperare, de reabilitare medicală, paliative şi cuprind: consultaţii medicale de specialitate, investigaţii, tratamente medicale şi/sau chirurgicale, îngrijire, medicație, monitorizare și supraveghere, cazare și masă.

Servicii medicale spitaliceşti pentru patologia care necesită internare în regim de spitalizare continuă, în condiţiile prevăzute la capitolul II litera F pct. 3 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 161/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Spitalizarea continuă are o durată de peste 12 ore.

Pacienții care prezintă un bilet de internare de la medicul de familie sau medicul specialist pentru spitalizare continuă vor putea fi programați pentru internare, în funcție de afecțiune și de gravitatea semnelor și simptomelor prezentate și de disponibilitatea serviciilor unității spitalicești solicitate.

Serviciile medicale spitaliceşti în regim de spitalizare continuă se acordă pe baza biletului de internare eliberat de:

 • medicul de familie,
 • medicul de specialitate din unităţile sanitare ambulatorii, indiferent de forma de organizare,
 • medicii din unităţile de asistenţă medico-socială,
 • medicii din centrele de dializă private aflate în relaţie contractuală cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate,
 • medicii care îşi desfăşoară activitatea în dispensare TBC, în laboratoare de sănătate mintală, respectiv în centre de sănătate mintală şi staţionar de zi psihiatrie, în cabinete de medicină dentară care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care se află în structura spitalelor ca unităţi fără personalitate juridică,
 • medicii de medicina muncii.

Pachetul de servicii medicale de bază

 • Biletul de trimitere de la medicul de familie sau medicul specilist cu precizare catre Cardiologie;
 • Cardul de sănătate sau, în cazul în care nu este eliberat cardul, o adeverinţă de la Casa de Asigurări de unde să reiasă calitatea de asigurat al pacientului;
 • Carte de identitate
 • În cazul salariaţilor o adeverinţă de la locul de muncă de unde să reias numărul zilelor de concediu medical în ultimul an
 • În cazul pensionarilor cupon de pensie.

Internare

După completarea datelor personale în Foaia de Observație a Pacientului, veți fi condus în salonul dumneavoastră de către o asistentă a spitalului. Ajuns în salon, va trebui să vă schimbați în haine de spital (pijama, papuci de casă).

Pe durata internării, hainele dumneavoastră vor fi pastrate într-un dulap special destinat acestui lucru.

Pe parcursul internării veți fi consultat de către medicul de salon și medicul intervenționist și veți fi supus la o serie de investigații și proceduri neinvazive (ECG, ecocardiografie etc.), respectiv, ulterior, la evaluarea angiografică propriu-zisa. Asigurăm în permanență linia de gardă de cardiologie și terapie intensivă.

Clinica de cardiologie din Timisoara dispune de 22 paturi, repartizate în 11 saloane, respectiv o unitate de terapie intensivă pentru monitorizarea pacienților critici. Saloanele beneficiază de aparatură modernă de supraveghere continuă a parametrilor vitali, respectiv de un sistem integrat de monitorizare continuă a pacienților internați. Fiecare salon este modern mobilat și dispune de grup sanitar propriu cu duș, instalație de climatizare, TV cu cablu, telefon, internet wireless.

La externare, veți primi o mapă cuprinzând scrisoarea medicală cu detalii referitoare la diagnosticul dumneavoastră, procedurile medicale care vi s-au efectuat, durata de spitalizare, schema de tratament și recuperare recomandate, respectiv înregistrarea pe suport digital a procedurii invazive la care ați fost supus/ă. Aceste informații sunt destinate atât dumneavoastră cât și medicului specialist și medicului de familie, în vederea continuării tratamentului.

În ziua externării trebuie să efectuați plata serviciilor de spitalizare de care ați beneficiat. Puteți face acest lucru dumneavoastră sau un membru al familiei, pe baza notei de decont pe care o veți primi de la recepția spitalului.

Vizite

Pacienții internați în spitalul Cardiotim pot fi vizitați zilnic până la ora 20:00.

Vizitatorii sunt rugați să se prezinte la recepție, de unde vor fi îndrumați spre salonul pacientului.

Pe perioada vizitelor se interzice:

 • accesul pe secție în stare de ebrietate;
 • fumatul și consumul băuturilor alcoolice;
 •  introducerea pe secție a alimentelor sau băuturilor de orice fel (cu excepția celor aprobate de medicul curant);
 • accesul vizitatorilor care prezintă semne și simptome ale unei boli contagioase acute (ex. viroze respiratorii);
 • accesul cu animale de companie;
 • prezența a mai mult de doi vizitatori simultan în salon.

Vizitatorii sunt rugați ca, pe perioada vizitei, să respecte intimitatea și perioadele de odihnă ale pacienților internați, respectiv activitatea personalului medical, adoptând un comportament civilizat, păstrând linistea și limitând utilizarea telefoanelor mobile.

În timpul efectuării consultațiilor și a diverselor manevre medicale, accesul vizitatorilor nu este permis în saloane, aceștia putând aștepta pe terasă sau în sala de așteptare a clinicii.