DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PACIENTULUI

Text extras din: Lege nr. 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii